Autoškola testy: Autoškola test číslo 16

Otestujte sa v šesnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 16:

1.Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Correct! Wrong!

4.Vodič, ktorý pri predchádzaní vybočuje zo smeru svojej jazdy

Correct! Wrong!

5.Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako 5 m od začiatku a 5 m od konca pozdĺžnej súvislej čiary alebo nástupného ostrovčeka tam, kde by medzi touto čiarou alebo nástupným ostrovčekom a vozidlom nezostal voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Correct! Wrong!

7.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Correct! Wrong!

8.Znamenie o zmene smeru jazdy dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Correct! Wrong!

9.Motocykel bez postranného vozíka

Correct! Wrong!

10.Ak motorové vozidlo povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom počas núdzového státia na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste stojí na krajnici alebo na vozovke, vodič je povinný trojuholník

Correct! Wrong!

11.V motorovom vozidle alebo jeho prípojnom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Correct! Wrong!

12.Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

13.Cyklisti smú jazdiť

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

trvalá premávka v oboch smeroch
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky

križovanie električky s cestou
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

medzinárodná trasa
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

striedavé radenie
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

hranica kraja
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

24.Ako druhé vojde do križovatky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *