Autoškola testy: Autoškola test číslo 15

Otestujte sa v pätnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 15:

1.Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Correct! Wrong!

2.Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Correct! Wrong!

4.Vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, je povinný mať bezpečnostný odev oblečený, ak sa zdržiava

Correct! Wrong!

5.Ak je pri súbežnej jazde v niektorom jazdnom pruhu prekážka cestnej premávky, vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu je povinný umožniť

Correct! Wrong!

6.Vodič, ktorý prichádza do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou značkou „Daj prednosť v jazde“ alebo „Stoj, daj prednosť v jazde“

Correct! Wrong!

7.Otvárať dvere alebo bočné steny vozidla, ako aj nastupovať do vozidla alebo vystupovať z neho sa smie len vtedy, ak

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by medzi vozidlom a najbližšou električkovou koľajnicou nezostal voľný jazdný pruh široký najmenej

Correct! Wrong!

9.Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva znamenie za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu, vodič

Correct! Wrong!

10.Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

Correct! Wrong!

11.Vodič podľa svojich možností nesmie pripustiť

Correct! Wrong!

12.Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Correct! Wrong!

13.Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

15.Ak je pneumatika alebo disk kolesa nadmerne poškodený

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zúžené jazdné pruhy
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje vodiča na

neočakávaná svetelná signalizáccia
Correct! Wrong!

18.Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie vo vzdialenosti 240 m
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

spomaľovací prah
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka

telefón núdzového volania
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka vyznačuje

prídavný jazdný pruh
Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka

nepriaznivé podmienky
Correct! Wrong!

24.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Tento pokyn policajta znamená

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *