Autoškola testy: Autoškola test číslo 18

Otestujte sa v osemnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 18:

1.Križovatkou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Zastavením vozidla sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič je povinný

Correct! Wrong!

4.Vozidlá môžu ísť súbežne vedľa seba

Correct! Wrong!

5.Vodič v úseku zastávky vozidiel pravidelnej verejnej dopravy osôb

Correct! Wrong!

6.Ak sa vodiči protiidúcich vozidiel nemôžu bezpečne vyhnúť, prednosť v jazde je povinný dať ten vodič

Correct! Wrong!

7.Vodič pri vchádzaní na cestu z obytnej zóny alebo pešej zóny

Correct! Wrong!

8.Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Correct! Wrong!

9.Účastník dopravnej nehody je povinný

Correct! Wrong!

10.Chodci, ktorí prechádzajú cez priechod určený pre chodcov

Correct! Wrong!

11.Dávať pokyny na zastavenie vozidla je oprávnený

Correct! Wrong!

12.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

13.Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

maximálna okamžitá šírka nákladu
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz otáčania
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

cestička pre chodcov a cyklistov
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

koniec rýchlostnej cesty
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

obchádzka z dôvodu údržby
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

parkovacie miesta
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

24.Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *