Autoškola testy: Autoškola test číslo 12

Otestujte sa v dvanástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 12:

1.Motorovým vozidlom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre cyklistov, aby umožnil prejsť cez cestu cyklistom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Correct! Wrong!

3.Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

Correct! Wrong!

4.Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

Correct! Wrong!

5.Vodič, ktorý prichádza na križovatku po ceste neoznačenej dopravnou značkou ako vedľajšia cesta alebo ako hlavná cesta, je povinný dať prednosť v jazde vozidlu prichádzajúcemu

Correct! Wrong!

6.Na motocykli je zakázané

Correct! Wrong!

7.Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode je povinný

Correct! Wrong!

8.Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa na bicykli

Correct! Wrong!

9.V obytnej, pešej a školskej zóne chodci

Correct! Wrong!

10.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

11.Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Correct! Wrong!

12.Vodič nesmie použiť

Correct! Wrong!

13.Pre smer, ku ktorému stojí policajt pri riadení premávky na križovatke čelom alebo chrbtom znamená tento pokyn

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákruta vpravi
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka

zničená alebo nespevnená krajnica
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka označuje

viackoľajové železničné priecestie
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

diaľnica
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka informuje o

informačná tabula
Correct! Wrong!

21.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

Correct! Wrong!

22.Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou

prerušovaná a plná čiara
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

predbežné šípky
Correct! Wrong!

24.Prednosť v jazde má vodič

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.V poradí posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *