Autoškola testy: Autoškola test číslo 2

Otestujte sa v druhom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 2:

1.Chodníkom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a

Correct! Wrong!

4.Vodič nesmie predchádzať, ak vodič pred ním idúceho vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Correct! Wrong!

5.Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním dodržiavať

Correct! Wrong!

6.Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

Correct! Wrong!

7.Vodič sa nesmie otáčať

Correct! Wrong!

8.Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný

Correct! Wrong!

9.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

10.Vodič nesmie predchádzať, ak

Correct! Wrong!

11.V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Correct! Wrong!

12.Signál dvoch vedľa seba umiestnených, striedavo prerušovaných červených svetiel

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka

pozor dobytok
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

tunel
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motocyklov
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka umiestnená pred železničným priecestím

stop
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

informačná tabula o cieloch
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obytná zóna
Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka znamená

Correct! Wrong!

24.Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vodič modrého vozidla

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *