Autoškola testy: Autoškola test číslo 10

Otestujte sa v desiatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 10:

1.Prekážkou cestnej premávky sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Na krajnicu smie vodič motorového vozidla vojsť

Correct! Wrong!

4.Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu, vodič jazdiaci v tomto pruhu

Correct! Wrong!

5.Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

7.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Correct! Wrong!

8.Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

Correct! Wrong!

9.Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

Correct! Wrong!

10.Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Correct! Wrong!

11.Pri preprave nákladu sa

Correct! Wrong!

12.Prenosnou zvislou dopravnou značkou sa rozumie

Correct! Wrong!

13.Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Correct! Wrong!

14.Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo

Correct! Wrong!

15.Ak pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

nebezpečenstvo poľadovice
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje vopred na

priechod pre chodcov
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

zákaz predbiehania
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

prednosť pred protiidúcimi vozidlami
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka informuje

smerová tabula
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obec
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz zastavenia a státia
Correct! Wrong!

24.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.V poradí tretie prejde okolo prekážky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *