Autoškola testy: Autoškola test číslo 30

Otestujte sa v tridsiatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 30:

1.Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Correct! Wrong!

2.Vodič

Correct! Wrong!

3.Prevádzkovateľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby sa farebné vyhotovenie a označenie vozidla nedalo zameniť s farebným vyhotovením a označením vozidiel

Correct! Wrong!

4.Pri vchádzaní na električkový koľajový pás a pri jeho prechádzaní vodič

Correct! Wrong!

5.Vodič motorového vozidla i nemotorového vozidla odbočujúci vpravo je povinný dať prednosť v jazde

Correct! Wrong!

6.Pri vchádzaní z miesta mimo cesty na cestu vodič

Correct! Wrong!

7.Vodič vozidla, ktorý je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas núdzového státia, ak také vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky. Vodič je povinný trojuholník umiestniť na okraji vozovky tak, aby ho prichádzajúci vodiči včas a zreteľne videli, a to vo vzdialenosti najmenej

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Correct! Wrong!

9.Vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Correct! Wrong!

10.Vozidlo s právom prednostnej jazdy a vozidlo, ktoré sprezvádza

Correct! Wrong!

11.Na motocykli sa nesmie prepravovať

Correct! Wrong!

12.Účastník dopravnej nehody je povinný

Correct! Wrong!

13.Hry detí na ceste sú dovolené

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a PS je

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

koniec zákazu predchádzania
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka označuje

Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

hlavná cesta
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

vyhradené parkovisko
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

návesť
Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

maximálna povolená hmotnosť
Correct! Wrong!

24.Vodič modrého vozidla

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj!“ pre

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *