Autoškola testy: Autoškola test číslo 31

Otestujte sa v tridsiatom-prvom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 31:

1.Vodičom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Vodič malého motocykla

Correct! Wrong!

3.Vodič sa nesmie otáčať

Correct! Wrong!

4.Vodič smie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

5.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Correct! Wrong!

6.Znamenie dávané smerovými svietidlami vodič ponechá len v čase, kým

Correct! Wrong!

7.Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je dovolené

Correct! Wrong!

8.Do skupiny vozidiel tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Correct! Wrong!

9.V motorovom vozidle smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Correct! Wrong!

10.Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Correct! Wrong!

11Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Correct! Wrong!

12Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zelenou smerovou šípkou alebo signál s kombinovanými zelenými smerovými šípkami rôznych smerov

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano

Correct! Wrong!

14.Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Correct! Wrong!

15.Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

stúpanie
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie
Correct! Wrong!

18. Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu všetkým vozidlám
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

návesť pred slepou cestou
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

zastávka autobusu
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

obec
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka vyznačuje

zóna
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

hranica križovatky
Correct! Wrong!

24.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.V poradí tretie prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *