Autoškola testy: Autoškola test číslo 9

Otestujte sa v deviatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 9:

1.Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Predchádza sa

Correct! Wrong!

4.Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

5.vchádzajúce na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej cesty alebo z lesnej cesty musí byť vopred očistené, aby neznečisťovalo

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

7.Správca cesty môže odstrániť vozidlo stojace na ceste vrátane chodníka, na náklady jeho prevádzkovateľa, ak

Correct! Wrong!

8.Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

9.V školskej zóne

Correct! Wrong!

10.Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Correct! Wrong!

11.Prenosné zvislé dopravné značky sú nadradené

Correct! Wrong!

12.Pri riadení cestnej premávky na križovatke znamená pre vodiča signál so zeleným plným kruhovým svetlom „voľno“

Correct! Wrong!

13.Hry detí na ceste sú dovolené

Correct! Wrong!

14.Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napr. v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky

Correct! Wrong!

15.Prevádzkovateľ nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka

znížená viditeľnosť
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

padajúce kamene
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka zakazuje vodičovi

zákaz predbiehania
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

zákaz zastavenia
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka označuje

daj prednosť v jazde
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

protisklzové reťaze
Correct! Wrong!

22.dodatková tabuľa označuje

skutočný tvar križovatky
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

spôsob predchádzania električky
Correct! Wrong!

24.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj“ pre

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

One thought on “Autoškola testy: Autoškola test číslo 9

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *