Autoškola testy: Autoškola test číslo 22

Otestujte sa v dvadsiatom-druhom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 22:

1.Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Correct! Wrong!

2.Vodičom sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič motocykla a jeho spolujazdec sú povinní počas jazdy používať

Correct! Wrong!

4.Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka

Correct! Wrong!

5.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

6.Vodič je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy

Correct! Wrong!

7.Ak je vozovka dostatočne a súvisle osvetlená, vodič

Correct! Wrong!

8.Na diaľnici smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Correct! Wrong!

9.Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Correct! Wrong!

10.Pred vstupom na vozovku chodec

Correct! Wrong!

11.Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená, musí byť

Correct! Wrong!

12.Jazdci na zvieratách smú ísť

Correct! Wrong!

13.Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

15.Prevádzkovateľ vozidla, ktoré je v premávke na pozemných komunikáciách, je povinný

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

dvojitá zákruta
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka

pozor cyklisti
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motorovým vozidlám
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

hlavná cesta
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

núdzové parkovisko
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

smerová tabula ku turistickému cielu
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka vyznačuje

parkovacie miesta šikmo
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

predbežné šípky
Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vodič modrého vozidla

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejdú cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *