Autoškola testy: Autoškola test číslo 29

Otestujte sa v dvadsiatom-deviatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 29:

1.Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie odovzdať vedenie vozidla osobe, ktorá

Correct! Wrong!

4.Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla okrem prípadu, keď

Correct! Wrong!

5.Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí

Correct! Wrong!

6.Ak sa vodič nemôže vyhnúť protiidúcej električke vpravo

Correct! Wrong!

7.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

8.Vozidlá pred železničným priecestím

Correct! Wrong!

9.Vlečenie viacerých motorových vozidiel je

Correct! Wrong!

10.Kto spôsobil prekážku cestnej premávky

Correct! Wrong!

11.Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

12.V obytnej zóne, pešej zóne a školskej zóne vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Tieto dopravné značky s dodatkovou tabuľkou upozorňujú na

železničné priecestie
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

najvyššia povolená rýchlosť
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

odporúčaná rýchlosť
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka informuje o

lekárska prvá pomoc
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka

telefón núdzového volania
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

návesť pred obchádzkou
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka informuje

núdzový odstavný pruh
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *