Pretáčavý a nedotáčavý šmyk: Aký je medzi nimi rozdiel?

Auto môže počas jazdy dostať len dva typy šmykov a to presnejšie pretáčavý a nedotáčavý šmyk. Tento jav sprevádza automobil hlavne pri prejazde zákrutami vo vyšších rýchlostiach, prudkom brzdení alebo nepriaznivom stave vozovky.

Práve preto vám prinášame niekoľko tipov, ako sa zachovať v prípade, že sa dostanete do niektorého z týchto šmykov. Aby ste však dokázali zachovať chladnú hlavu a správne zasiahnuť, musíte zistiť, o aký typ šmyku ide. Ich identifikácia je totiž nevyhnutná na správnu reakciu šoféra a zachránenie situácie.

Každý šmyk sa totiž začína stratou adhézie/priľnavosti na jednej náprave. V prípade, že sa šmýka predná náprava, znamená to, že ide o nedotáčavý šmyk. Ak sa však šmýka zadná náprava, ide o pretáčavý šmyk.  Poďme sa však pozrieť na to, aký je rozdiel medzi týmito typmi šmykov a ako sa zachovať v prípade, ak k nim dôjde.

Nedotáčavý šmyk:

nedotáčavý šmyk
Thirunavukkarasye-Raveendran / Wikimedia

Ako sme už spomínali, príčinou nedotáčavého šmyku je strata priľnavosti na predných kolesách, respektíve na prednej náprave automobilu. Pri tomto type šmyku teda vozidlo nereaguje na natočenie kolies. Vozidlo totiž pokračuje priamym smerom, bez ohľadu na to, ako moc volant otočíte, čo znamená, že nekopíruje uhol natočenia volantu.

K nedotáčavému šmyku obvykle dochádza v prípade prejazdu zákrutou a prudkej akcelerácii, kedy je vozovka v zlom stave. Prudká akcelerácia vedie na šmykľavom povrchu k rýchlejšej strate priľnavosti a teda vzniku šmyku. Pri tomto type šmyku nevedú predné kolesá aj napriek ich natočeniu automobil do zákruty, pretože sa prešmykujú. To znamená, že pokiaľ vozidlo, respektíve jeho predná náprava nezíska opäť priľnavosť, vyletí auto vonkajším okrajom zákruty.

Len pre informáciu, nedotáčavý šmyk nemôže vzniknúť na vozidle, ktoré akceleruje z miesta. Pri stojacom aute totiž v prípade straty priľnavosti pneumatík neexistuje žiadna hybná sila, ktorá by automobil tlačila dopredu.

Ako zvládnuť nedotáčavý šmyk:

Aby ste dostali vozidlo z nedotáčavého šmyku, potrebujete len ubrať plyn a počať, kým kolesá prednej nápravy opäť nezískajú svoju priľnavosť. Rozhodne sa vyhnite prudkému pridávaniu plynu či točeniu volantu, čo by mohlo viesť k ešte väčšej strate adhézie pneumatík.

Pri točení volantu zo strany na stranu tiež hrozí, že sa predné kolesá začnú opäť odvaľovať na vozovke, čo by v takomto prípade mohlo viesť k oveľa nebezpečnejšiemu, pretáčavému šmyku, ktorého zvládnutie je náročnejšie a na vozidle s pohonom predných kolies takmer nemožné.

V prípade, že sa dostanete do nedotáčavého šmyku na vozidle s pohonom zadných kolies, stačí znížiť brzdný tlak alebo vyrovnať kolesá prednej nápravy. Tento typ šmyku sa na vozidle s týmto pohonom však objavuje len zriedkavo.

Pretáčavý šmyk:

pretáčavý šmyk
Thirunavukkarasye-Raveendran / Wikimedia

Ako sme už spomínali, pri pretáčavom šmyku majú predné pneumatiky väčšiu priľnavosť ako zadné. To znamená, že v tomto prípade dochádza k prešmykovaniu zadnej nápravy, pričom tá predná si udržuje svoju priľnavosť.

V prípade straty adhézie kolies zadnej nápravy tak smeruje predná časť automobilu tam, kam sme ho nasmerovali, no zadná časť pokračuje pôvodným smerom. Tento jav spôsobí pretočenie vozidla a v tých horších prípadoch až nekontrolovateľnú rotáciu, ktorá môže priviesť vozidlo k bočnému nárazu o pevnú prekážku. Názov pretáčavosť je teda odvodený od faktu, že vozidlo pri pretáčavom šmyku príliš zatáča.

Pri tomto type šmyku tak vozidlo nepokračuje priamym smerom, ako v prípad nedotáčavého šmyku, ale vykonáva rotáciu okolo svojej vlastnej osi, ktorej v niektorých prípadoch nie je možné zabrániť. Táto situácia sa prevažne objavuje na automobiloch so zadným náhonom. V prípade vozidla s predným náhonom je totiž dosiahnutie tohto typu šmyku veľmi náročné a zároveň aj nebezpečné, pretože neexistuje takmer žiadna možnosť, ako ho kontrolovať. Pri veľmi silnej rotácii rovnako ako pri nedotáčavom šmyku môže vozidlo vyletieť z cesty vonkajším okrajom zákruty.

Ako zvládnuť pretáčavý šmyk:

Zvládnutie pretáčavého šmyku nie je tak jednoduché ako zvládnutie nedotáčavého šmyku, pretože si vyžaduje oveľa viac skúsenosti, respektíve citlivejšiu prácu s volantom a plynovým pedálom. V tomto prípade je teda potrebné prudko pridať plyn a vytočiť volant do opačnej strany, aký je priebeh zákruty. To znamená, že kolesá automobilu budú smerovať von zo zákruty. Takýmto spôsobom je možné eliminovať zmenu osi vozidla, čo umožní automobilu pokračovať v pôvodnej trajektórii, avšak jedine bokom. Následne je však možné pretáčavý šmyk korigovať pridaním alebo ubraním plynu.

Ak je však reakcia na pretáčavý šmyk neprimeraná, môže vozidlo po získaní priľnavosti a pri veľkom natočení voči osi vozovky okamžite dostať ďalší pretáčavý šmyk. Nebezpečnosť pretáčavého šmyku sa totiž skrýva v zložitosti jeho zvládnutia, pretože plné pridanie plynu, prudké brzdenie, no ani plné ubranie plynu obvykle nie sú riešením vzniknutej situácie.

Pokiaľ však dostane pretáčavý šmyk vozidlo s pohonom prednej nápravy, je prakticky nemožné takýto šmyk zvládnuť. Je to z hlavne z dôvodu, že vodič v takomto vozidle nemá prostriedky na to, aby ovplyvnil priľnavosť zadnej nápravy.

Či už pri pretáčavom alebo nedotáčavom šmyku, v oboch prípadoch je lepšie sa takejto situácii vyhnúť. Práve preto by ste mali za zlých poveternostných podmienok jazdiť opatrne a nie príliš rýchlo. 

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *