Irídiové sviečky: Sú irídiové sviečky lepšie ako tie klasické?

Irídiové sviečky sľubujú zvýšenie výkonu a zníženie spotreby motora. Aká je však realita? Sú irídiové sviečky naozaj lepšie ako tie klasické alebo ide len o mýtus? V dnešnom článku sa teda pozrieme na irídiové sviečky, ich konštrukciu, funkciu a výhody či nevýhody oproti klasickým zapaľovacím sviečkam.

Konštrukcia irídiovej sviečky:

Irídiové sviečky sú vyrobené zo zliatiny irídia a ródia. Tieto vysokokvalitné materiály sú niekoľkonásobne pevnejšie a taktiež odolnejšie voči teplotám ako materiály, z ktorých sa vyrábajú štandardné zapaľovacie sviečky pre spaľovacie motory. Z hľadiska konštrukcie sa irídiové sviečky o niečo málo odlišujú od tých klasických. Irídiové sviečky totiž majú krátku skosenú vonkajšiu elektródu, ktorá zlepšuje prístup k zmesi paliva a vzduchu a najtenšiu centrálnu elektródu, ktorej priemer je 0,4 mm, čo zaručuje nižšie energetické nároky. Len pre informáciu, klasické zapaľovacie sviečky majú zvyčajne priemer centrálnej elektródy 2.0 mm a platinové zapaľovacie sviečky 1,1 mm.

Irídiové sviečky a ich výrobcom udávané výhody:

– nižšia spotreba paliva

– vyšší výkon motora

– nižšie energetické nároky na zapálenie zmesi

– rovnomernejší chod motora pri voľnobehu

– dlhšia životnosť irídiových sviečok

Podľa výrobcov dokážu irídiové sviečky zvýšiť výkon motora a znížiť jeho spotrebu vďaka lepšiemu odpáleniu zmesi paliva a vzduchu za nižších energetických nárokov. Avšak, keďže túto teóriu nemáme podloženú žiadnymi skutočnými faktami ako napríklad testom na dynamometri či iným adekvátnym testom, nedovolíme si povedať, či sú irídiové sviečky naozaj lepšie ako klasické zapaľovacie sviečky.

Mnoho ľudí však tvrdí, že po výmene klasických zapaľovacích sviečok za irídiové pocítili menší rozdiel vo výkone motora a jeho spotrebe. Toto tvrdenie a pocit však mohol byť spôsobený, len výmenou starých zapaľovacích sviečok za nové alebo akýmsi placebo efektom, ktorému daní vodiči uverili.

Pravdou však naďalej ostáva, že irídiové sviečky sú vyrobené z kvalitnejších a odolnejších materiálov ako klasické zapaľovacie sviečky. To teda znamená, že tieto sviečky vydržia väčšie namáhanie a ich životnosť je taktiež vyššia ako životnosť klasických zapaľovacích sviečok. Na opačnej strane ale stojí vyššia cena irídiových zapaľovacích sviečok, ktoré by sa aj v prípade ich dlhšej životnosti nemuseli vždy vyplatiť.

Irídiové sviečky však používajú mnohé závodné či iné športové modely áut a pokiaľ sa na to pozrieme z čisto teoretického hľadiska, mohli by irídiové sviečky fungovať. Samozrejme len v prípade dodržania určitých kritérií, ako sú:

Pri spaľovaní zmesi paliva a vzduchu v motore sa nie vždy spáli všetko palivo, ktoré sa dostane do spaľovacieho priestoru. To znamená, že sa malé množstvo paliva bez úžitku dostane výfukom von. Pokiaľ by však irídiová sviečka dokázala zapáliť zmes efektívnejšie a tým spáliť väčší podiel paliva ako klasická sviečka, dalo by sa povedať, že malé navýšenie výkonu a zníženie spotreby paliva motora by bolo možné. Aj v takomto prípade by však išlo len o veľmi malé nepozorovateľné navýšenie výkonu a zníženie spotreby, ktoré by šofér bežného automobilu nedokázal preukázať no ani precítiť.

Pokiaľ však nedostaneme do rúk jasný dôkaz o tom, že to tak je, nedovolíme si tvrdiť, že to, čo udáva výrobca o týchto zapaľovacích sviečkach, je skutočne pravda. Každopádne vám jasnú odpoveď dať nedokážeme, pretože len samotnú výmenu sviečok za irídiové, aj v prípade, ak by dosahovali parametre udávané výrobcom, nedokážeme odmerať na dynamometri. Udávaný nárast výkonu odmeraný na dynamometri (brzde) by totiž mohol byť spôsobený len odchýlkou v meraní.

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *