Kúpna zmluva na auto: Čo má obsahovať a čo v nej nesmie chýbať?

Kúpna zmluva na auto v PDF a DOC formáte na konci článku.

Kúpna zmluva na auto je pri kúpe alebo predaji vozidla nevyhnutným dokumentom. Prečo práve nevyhnutným? V dnešnej dobe sa totiž nedá veriť takmer nikomu a tak je veľmi dobré, ak si človek kúpu alebo predaj auta poistí aspoň takýmto dokumentom. Bohužiaľ, ústna dohoda v dnešnej dobe už neznamená nič a ak by ste pri kúpe auta nepodpísali kúpnu zmluvu na auto, nemáte žiaden dôkaz o tom, že ste od dotyčného predávajúceho skutočne nejaký automobil kúpili.

Čo má obsahovať kúpna zmluva na auto?

Kúpna zmluva na auto obsahuje veľmi dôležité informácie a  predstavuje vzájomný záväzok medzi kupujúcim a predávajúcim.  To znamená, že osoba, ktorá automobil či iné vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy (v našom prípade auto) a osoba, ktorá kupuje je zas podľa tejto kúpnej zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy (auto) a zároveň zaň aj zaplatiť dohodnutú sumu v plnej výške a v dohodnutej lehote. Jednoducho povedané, podstatou každej kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k určitej veci.

Čo by v kúpnej zmluve nemalo chýbať?

  • identifikácia zmluvných strán (to znamená, označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)
  • označenie predmetu kúpy (v prípade kúpnej zmluvy na auto to bude auto)
  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva
  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu
  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (to znamená, určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)
  • určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (to znamená, určenie dokedy a kde má predávajúci automobil kupujúcemu odovzdať)
  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (to znamená, či prejde na kupujúceho vlastnícke právo k automobilu ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý čas)
  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (to znamená, odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci)
  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (to znamená, za aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

Dúfam, že vám náš článok pomohol a v prípade potreby, si môžete kedykoľvek stiahnuť kúpnu zmluvu na auto u nás a to vo formáte PDF, alebo DOC.

KÚPNA ZMLUVA NA AUTO NA STIAHNUTIE:

Kupno zmluva – PDF

Kupno zmluva – DOC

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *