Kúpno predajná zmluva na auto: Čo všetko má obsahovať?

Kúpno predajná zmluva na auto v PDF a DOC formáte na konci článku.

Kúpno predajná zmluva na auto je pri kúpe a predaji vozidla nevyhnutným dokumentom. Prečo je ale práve kúpno predajná zmluva nevyhnutným dokumentom pri kúpe alebo predaji auta? V dnešnej dobe sa totiž nedá veriť takmer nikomu a tak je vhodné, ak si človek kúpu, alebo predaj auta poistí aspoň takýmto dokumentom, keďže ústna dohoda už nič neznamená. Ak by ste pri kúpe auta nepodpísali kúpno predajnú zmluvu na auto, nemáte žiaden dôkaz o tom, že ste od dotyčného predávajúceho skutočne nejaké vozidlo kúpili.

Čo má obsahovať kúpno predajná zmluva na auto?

Kúpno predajná zmluva na auto obsahuje veľmi dôležité informácie a  predstavuje vzájomný záväzok medzi kupujúcim a predávajúcim.  To znamená, že osoba ktorá vozidlo predáva sa zaručuje dodať kupujúcej osobe predmet kúpnej zmluvy (v našom prípade auto) a osoba ktorá kupuje je zas podľa tejto kúpnej zmluvy povinná prevziať si predmet kúpnej zmluvy (auto) a zároveň zaň aj zaplatiť dohodnutú sumu v plnej výške a v dohodnutej lehote. Jednoducho povedané, podstatou každej kúpno predajnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k určitej veci.

Čo by v kúpno predajnej zmluve nemalo chýbať?

  • identifikácia zmluvných strán (to znamená, označenie kto je predávajúci a kto kupujúci)
  • označenie predmetu kúpy (v prípade kúpnej zmluvy na auto to bude auto)
  • záväzok predávajúceho odovzdať kupujúcemu predmet kúpy do vlastníctva
  • záväzok kupujúceho prevziať od predávajúceho predmet kúpy a zaplatiť mu zaň dohodnutú kúpnu cenu
  • určenie lehoty na zaplatenie kúpnej ceny a spôsobu jej zaplatenia (to znamená, určenie dokedy a ako má kupujúci kúpnu cenu predávajúcemu zaplatiť)
  • určenie lehoty na odovzdanie predmetu kúpy a miesta jeho odovzdania (to znamená, určenie dokedy a kde má predávajúci automobil kupujúcemu odovzdať)
  • určenie okamihu prevodu vlastníckeho práva (to znamená, či prejde na kupujúceho vlastnícke právo k automobilu ihneď pri podpise zmluvy alebo v iný, zmluvnými stranami dohodnutý čas)
  • určenie okamihu prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy (to znamená, odkedy zodpovedá za náhodné poškodenie predanej veci kupujúci)
  • úpravu zodpovednosti za vady automobilu (to znamená, za aké nedostatky na kupovanom vozidle predávajúci kupujúcemu zodpovedá a aké má v takom prípade kupujúci práva)

Dúfam, že vám náš článok pomohol a v prípade potreby, si môžete kedykoľvek stiahnuť kúpno predajnú zmluvu na auto u nás a to vo formáte PDF, alebo DOC.

KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA NA AUTO NA STIAHNUTIE:

Kúpno predajná zmluva – PDF

Kúpno predajná zmluva – DOC

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *