Autoškola testy: Autoškola test číslo 4

Otestujte sa v štvrtom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 4:

1.Hranicou križovatky sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Státím sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie použiť

Correct! Wrong!

4.Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

Correct! Wrong!

5.Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Correct! Wrong!

6.Ak pri súbežnej jazde vodič vozidla idúceho vo voľnom jazdnom pruhu umožňuje vodičovi prvého vozidla nachádzajúceho sa v jazdnom pruhu, v ktorom je prekážka, jej obídenie, vodič obchádzajúci prekážku nesmie

Correct! Wrong!

7.Vodič je povinný pri obchádzaní stojaceho vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb prihliadnuť na možnosť vbehnutia osôb na vozovku a jazdu prispôsobiť tak, aby neboli ohrozené; to

Correct! Wrong!

8.Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

Correct! Wrong!

9.Na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič

Correct! Wrong!

10.Na priechode pre chodcov sa chodí

Correct! Wrong!

11.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

12.Rozsvietené číslo na rýchlostnom signáli s viacerými signálnymi znakmi označuje

Correct! Wrong!

13.Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Prívesy za osobné automobily

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka

Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

smerová tabula
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

odpočívadlo s objektami služieb
Correct! Wrong!

22.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

skutočný tvar križovatky
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

smerová tabula
Correct! Wrong!

24.Zelené vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *