Autoškola testy: Autoškola test číslo 3

Otestujte sa v treťom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 3:

1.Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá

Correct! Wrong!

2.Vozidlom sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Correct! Wrong!

4.V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motorového vozidla použiť na jazdu

Correct! Wrong!

5.Ak vodič autobusu alebo trolejbusu vychádza z vyhradeného jazdného pruhu do priľahlého jazdného pruhu

Correct! Wrong!

6.Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v obci vodiči ostatných vozidiel

Correct! Wrong!

7.Ak sa spúšťajú, ak sú spustené alebo ak sa zdvíhajú závory, vodič

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

Correct! Wrong!

9.Na diaľnici a na rýchlostnej ceste je vodičovi zastavenie a státie

Correct! Wrong!

10.Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Correct! Wrong!

11.Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

12.Policajt v rovnošate dáva z idúceho vozidla znamenie na zastavenie vozidla

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano, musí byť zreteľne označené

Correct! Wrong!

14.Činná plocha pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok

Correct! Wrong!

15.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu
Correct! Wrong!

19.Dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

dodatková tabuľa
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka informuje

Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka

Correct! Wrong!

24.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *