Autoškola testy: Autoškola test číslo 20

Otestujte sa v dvadsiatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 20:

1. Krajnicou sa rozumie

Correct! Wrong!

2. Vodičom sa rozumie

Correct! Wrong!

3. Vodič

Correct! Wrong!

4. Na električkový koľajový pás v úrovni vozovky sa smie vojsť

Correct! Wrong!

5. Vodič nesmie predchádzať, ak

Correct! Wrong!

6. Vodič vždy pri zmene smeru jazdy alebo pri vybočovaní z neho je povinný

Correct! Wrong!

7. Vodič nesmie pri cúvaní

Correct! Wrong!

8. Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

9.Pred železničným priecestím vodič je povinný

Correct! Wrong!

10. Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Correct! Wrong!

11. Náklad musí byť na vozidle riadne umiestnený, rozložený a upevnený, aby

Correct! Wrong!

12. Dopravná nehoda je

Correct! Wrong!

13. Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

Correct! Wrong!

14. Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Correct! Wrong!

15. Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

16. Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie vo vzdialenosti 80 m
Correct! Wrong!

17. Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu so záprahovým vozidlom
Correct! Wrong!

18. Táto dopravná značka

zákaz státia v párnych dňoch
Correct! Wrong!

19. Táto dopravná značka znamená

parkovacie miesta
Correct! Wrong!

20. Táto dopravná značka

označuje ciele a smer z kruhového objazdu
Correct! Wrong!

21. Táto dopravná značka znamená

vyznačenie obchádzky
Correct! Wrong!

22. Táto dodatková tabuľka vyznačuje

skutočný tvar križovatk&
Correct! Wrong!

23. Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

24. Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25. Vozidlá prejdú okolo prekážky v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26. Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27. Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *