Autoškola testy: Autoškola test číslo 25

Otestujte sa v dvadsiatom-piatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 25:

1.Krajnicou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Hranicou križovatky sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Ak vodič zníži rýchlosť jazdy alebo ak zastaví vozidlo pred priechodom pre chodcov, aby umožnil prejsť cez cestu chodcom, vodiči ostatných vozidiel idúcich rovnakým smerom sú

Correct! Wrong!

4.Na ceste s troma jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy je vodič prechádzajúci

Correct! Wrong!

5.Pozdĺž električky sa jazdí

Correct! Wrong!

6.

Correct! Wrong!

7.Vodič sa nesmie otáčať

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie zastaviť a stáť na mieste, kde by vozidlo zakrývalo

Correct! Wrong!

9.Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

Correct! Wrong!

10.Ak vozidlo nie je vybavené smerovými svietidlami alebo ak majú poruchu, dáva sa znamenie o zmene smeru jazdy

Correct! Wrong!

11.Vodič

Correct! Wrong!

12.Vedúci organizovaného útvaru školskej mládeže alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným postihnutím pri prechádzaní cez vozovku

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije tyč, musí byť zreteľne označená

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

práca na ceste
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

križovatka s vedlajšou cestou
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu s prívesmi
Correct! Wrong!

19.Táto dodatková tabuľa znamená

skutočný tvar križovatky
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

spomaľovací prah
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

striedavé radenie
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

hranica okresu
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka vyznačuje

autobusová zastávka
Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *