Autoškola testy: Autoškola test číslo 33

Otestujte sa v tridsiatom-treťom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 33:

1.Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie

Correct! Wrong!

4.Vodič motocykla a jeho spolujazdec nesmú počas jazdy

Correct! Wrong!

5.Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Correct! Wrong!

6.Pri jazde v pripájacom alebo v odbočovacom pruhu sa

Correct! Wrong!

7.Vodiči protiidúcich vozidiel sa vyhýbajú

Correct! Wrong!

8.Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Correct! Wrong!

9.Na cestách 1. triedy a za zníženej viditeľnosti aj na ostatných cestách s výnimkou účelových komunikácií je

Correct! Wrong!

10.Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cestnej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä v prípadoch, keď je nutné náhle znížiť rýchlosť jazdy alebo zastaviť vozidlo

Correct! Wrong!

11.Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník umiestniť na krajnici alebo na vozovke počas núdzového státia, ak takéto vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste

Correct! Wrong!

12.Vodič je povinný zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode

Correct! Wrong!

13.Chodci smú isť po krajnici alebo po okraji vozovky, ak tým, najmä za zníženej viditeľnosti alebo za zvýšenej premávky, neohrozia alebo neobmedzia cestnú premávku, najviac

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

železničné priecestie
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje, ak je to potrebné v záujme bezpečnosti cestnej premávky

križovanie električky s cestou
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu malých motocyklov
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

odpočívadlo
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

návesť pred križovatkou s obmedzením
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

zvýšenie počtu jazdných pruhov
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka vyznačuje

parkovacie miesta kolmo
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

zákaz státia
Correct! Wrong!

24.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky, prejdú cez križovatku ako prvé

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *