Autoškola testy: Autoškola test číslo 28

Otestujte sa v dvadsiatom-ôsmom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 28:

1.Zastavením vozidla sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Vodičom sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Ak vozidlo vrátane nákladu alebo jeho upevnenia nespĺňa ustanovené podmienky, prevádzkovateľ vozidla

Correct! Wrong!

4.Pozdĺž električky sa jazdí

Correct! Wrong!

5.Vodič pri odbočovaní nesmie

Correct! Wrong!

6.Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Correct! Wrong!

7.Pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Correct! Wrong!

8.Vodič, ktorý sa chce vzdialiť od vozidla tak, že v nebude môcť okamžite zasiahnuť, je povinný urobiť také opatrenia, aby vozidlo nemohlo ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a aby ho nemohla neoprávnene použiť iná osoba. Ak je vozidlo povinne vybavené zariadením proti neoprávnenému použitiu, vodič

Correct! Wrong!

9.Ak je vozidlo vybavené osobitným zariadením, ktoré umožňuje výstražnú funkciu smerových svietidiel, vodič je povinný ho použiť

Correct! Wrong!

10.Na pripájacom alebo na odbočovacom pruhu vodič

Correct! Wrong!

11.Ak pri jazde vozidla v tuneli vznikne porucha vozidla, pre ktorú sa toto vozidlo stane nepojazdným, alebo ak vznikne dopravná nehoda vrátane požiaru, je vodič po zastavení vozidla povinný bezodkladne

Correct! Wrong!

12.Ak policajt pri riadení premávky dáva pokyn kývaním ruky hore a dolu, znamená to

Correct! Wrong!

13.Ak náklad na vozidle prečnieva do strany musí byť prečnievajúci koniec nákladu označený

Correct! Wrong!

14.Činná plocha plášťa pneumatiky v prevádzke na osobnom automobile musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu s prívesom
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

zákaz odbočenia doprava
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

najvyššia dovolená rýchlosť
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

slepá cesta
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

usporiadanie jazdných pruhov
Correct! Wrong!

22.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

priebeh úseku platnosti
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

predbežné šípky
Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako druhé vojde do križovatky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *