Autoškola testy: Autoškola test číslo 6

Otestujte sa v šiestom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 6:

1.Motorovým vozidlom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Neohrozením sa rozumie povinnosť účastníka cestnej premávky

Correct! Wrong!

3.Vodič vozidla, ktoré je povinne vybavené prenosným výstražným trojuholníkom, je povinný tento trojuholník použiť počas

Correct! Wrong!

4.Vodič nesmie zastaviť a stáť vo vzdialenosti kratšej ako

Correct! Wrong!

5.Predné svetlomety do hmly a zadné svietidlá do hmly vodič smie použiť

Correct! Wrong!

6.Vlečenie motorového vozidla s prívesom je

Correct! Wrong!

7.Vodič motorového vozidla smie na diaľnicu vchádzať a z diaľnice vychádzať

Correct! Wrong!

8.V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do

Correct! Wrong!

9.Osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli len

Correct! Wrong!

10.Do pešej zóny je povolený vjazd

Correct! Wrong!

11.Pokyny policajta

Correct! Wrong!

12.Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy, ak

Correct! Wrong!

13.Výstražné značky

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka upozorňuje na

prudký vietor
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

smerová tabula
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obmedzenie v jazdných pruhoch
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

prerušovaná žltá čiara
Correct! Wrong!

24.Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *