Autoškola testy: Autoškola test číslo 11

Otestujte sa v jedenástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 11:

1.Hranicou križovatky sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Zastavením vozidla sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič je povinný

Correct! Wrong!

4.Vodič motocykla je počas jazdy povinný vhodným spôsobom chrániť si zrak

Correct! Wrong!

5.Za vozidlom pravidelnej verejnej dopravy osôb, ktoré zastavilo v obci na zastávke bez nástupného ostrovčeka alebo bez nástupišťa na zvýšenom električkovom koľajovom páse, je vodič iného vozidla povinný

Correct! Wrong!

6.Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3500 kg, smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

7.Pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené, vodič nesmie

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak za zníženej viditeľnosti

Correct! Wrong!

9.Pred vjazdom do priebežných jazdných pruhov na diaľnici vodič

Correct! Wrong!

10.Ak ten kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Correct! Wrong!

11.Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Correct! Wrong!

12.Osoba, ktorá sa pohybuje po chodníku na lyžiach, korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení

Correct! Wrong!

13.Ak pohonič ide vedľa záprahového vozidla, je povinný ísť po

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou vozidla kategórie M1 a N1

Correct! Wrong!

15.Prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motorových vozidiel
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

koniec zákazu zvukových výstražných zariadení
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou

dodatková tabula
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

cestička pre chodcov
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

parkovacie miesta
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obmedzenie v jazdných pruhoch
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

24.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak má policajt pravú ruku predpaženú a ľavú upaženú, znamená to „Stoj“ pre

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *