Autoškola testy: Autoškola test číslo 14

Otestujte sa v štrnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 14:

1.Nemotorovým vozidlom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Vodič motocykla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá motocykla s výnimkou prípadu, keď

Correct! Wrong!

3.smie dávať zvukové výstražné znamenie

Correct! Wrong!

4.Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety

Correct! Wrong!

5.Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Correct! Wrong!

6.Vodič motorového vozidla nesmie na diaľnici predchádzať iné motorové vozidlo

Correct! Wrong!

7.Vodič iného vozidla je povinný vozidlu s právom prednostnej jazdy a vozidlu, ktoré sprevádza, umožniť bezpečný a plynulý prejazd

Correct! Wrong!

8.Prekážka cestnej premávky sa označuje

Correct! Wrong!

9.Za prepravu detí alebo osôb, ktoré pre poruchu zdravia nezodpovedajú za svoje konanie, zodpovedá

Correct! Wrong!

10.Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Correct! Wrong!

11.Sprievodca vedených alebo hnaných zvierat je oprávnený dávať pokyny na zastavenie vozidla

Correct! Wrong!

12.Ak policajt vztýči ruku alebo predlaktie pravej ruky so smerovkou, znamená tento pokyn

Correct! Wrong!

13.Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka

cestička pre chodcov a cyklistov
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

koniec príkazu
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

podchod alebo nadchod
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka

informačná tabula
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

začiatok obce v jazyku menšiny
Correct! Wrong!

22.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

začiatok úseku platnosti
Correct! Wrong!

23.dopravná značka

Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Tento pokyn policajta znamená „Stoj!“ pre vodiča

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *