Autoškola testy: Autoškola test číslo 8

Otestujte sa v ôsmom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 8:

1.Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Correct! Wrong!

2.Dať prednosť v jazde sa rozumie povinnosť

Correct! Wrong!

3.Prevádzkovateľ nesmie zveriť vedenie vozidla osobe

Correct! Wrong!

4.Vodič, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, prekážky cestnej premávky alebo chodca vybočuje zo smeru svojej jazdy

Correct! Wrong!

5.Ak vodiči protiidúcich vozidiel odbočujú vľavo, vyhýbajú sa

Correct! Wrong!

6.Pri zastavení a státí vodič je povinný

Correct! Wrong!

7.Ak je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak alebo iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie, vodič

Correct! Wrong!

8.Motorové vozidlo sa smie vliecť len vtedy, ak

Correct! Wrong!

9.Vodič vozidla označeného ako vozidlo lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nemusí po nevyhnutne potrebný čas dodržiavať

Correct! Wrong!

10.Účastník dopravnej nehody je

Correct! Wrong!

11.Chodec

Correct! Wrong!

12.V obytnej zóne a pešej zóne je státie vozidiel

Correct! Wrong!

13.Ak je nesúlad medzi zvislými dopravnými značkami a vodorovnými dopravnými značkami

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz odbočenia doľava
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka

zákaz státia v nepárnych dňoch
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou označuje

skutočný tvar križovatky
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

rýchlostná cesta
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka

obchádzka
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

koniec obytnej zóny
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka vyznačuje

predbežné šípky
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu bicyklov
Correct! Wrong!

24.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.V poradí druhé prejde okolo prekážky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

križovatka
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *