Autoškola testy: Autoškola test číslo 19

Otestujte sa v devätnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 19:

1.Autobusom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Correct! Wrong!

3.Ak vodič počas jazdy zistí, že vozidlo, náklad alebo upevnenie nákladu nespĺňajú ustanovené podmienky

Correct! Wrong!

4.Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Correct! Wrong!

5.Vodič je povinný za vozidlom idúcim pred ním

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

7.Ak osoba pribratá na zaistenie bezpečnej prevádzky železničného priecestia dáva pokyn na jazdu cez železničné priecestie vodorovným kývaním ruky s červenou alebo so žltou zástavkou a za zníženej viditeľnosti bielym svetlom cez stred tela, vodič

Correct! Wrong!

8.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

9.Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Correct! Wrong!

10.Vodič motorového vozidla nesmie predchádzať iné motorové vozidlo na diaľnici

Correct! Wrong!

11.Vodič je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Correct! Wrong!

12.Do pešej zóny je povolený vjazd len vozidlám

Correct! Wrong!

13.Ak sa pri vlečení motorového vozidla použije lano

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

zákaz zvukových výstražných znamení
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka

zákaz prejazdu bez zastavenia
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka

križovatka
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

smerová tabula
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka vyznačuje

zníženie počtu jazdných pruhov
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

koniec obce
Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľa

hlavná aj vedlajšia cesta
Correct! Wrong!

24.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.V poradí tretie prejde okolo prekážky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vaše vozidlo, odbočujúce vľavo, prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *