Autoškola testy: Autoškola test číslo 23

Otestujte sa v dvadsiatom-treťom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 23:

1.Zastavením sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie požiť alkohol ani inú návykovú látku

Correct! Wrong!

4.Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Correct! Wrong!

5.Vodič je povinný na vozovke alebo v jazdnom pruhu jazdiť

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie predchádzať, ak

Correct! Wrong!

7.Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

8.Pred odbočovaním vpravo vodič je povinný

Correct! Wrong!

9.Vodič smie zastaviť a stáť len

Correct! Wrong!

10.Svetelné výstražné znamenie sa dáva prerušovaným zapínaním

Correct! Wrong!

11.Účastník dopravnej nehody je povinný

Correct! Wrong!

12.Pri prechádzaní cez cestu chodec

Correct! Wrong!

13.Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka upozorňuje na

premávka v oboch smeroch
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu autobusov
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka zrušuje platnosť

koniec platnosti značiek
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

parkovisko
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

zastávka trolejbusu
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

zmena prednosti
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka informuje

zmena smeru jazdy
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka vyznačuje

Correct! Wrong!

24.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vodič červeného vozidla

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *