Autoškola testy: Autoškola test číslo 13

Otestujte sa v trinástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 13:

1.Električkovým koľajovým pásom sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Státím sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie

Correct! Wrong!

4.Pozdĺž nástupného ostrovčeka alebo ochranného ostrovčeka sa jazdí

Correct! Wrong!

5.V obci vodič smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

6.Vodič sa nesmie otáčať a cúvať

Correct! Wrong!

7.Vodič vozidla, ktoré zastavilo alebo stálo a opäť vychádza od okraja cesty alebo od chodníka, nesmie

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Correct! Wrong!

9.Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

10.Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia

Correct! Wrong!

11.Ak sa vodič motorového vozidla, ktoré je povinne vybavené bezpečnostným odevom, zdržiava na vozovke mimo vozidla počas núdzového státia, najmä pri prerušení jazdy pre chybu na vozidle alebo v dôsledku dopravnej nehody, je povinný

Correct! Wrong!

12.vchádzajúci do kruhového objazdu

Correct! Wrong!

13.Ak sa chodec nachádza na vozovke a prichádzajú vozidlá s právom prednostnej jazdy

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

dvojitá zákruta, prvá vpravo
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

jednosmerná premávka
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

parkovacie miesta
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka

Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka

obmedzenie v jazdných pruhoch
Correct! Wrong!

21.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

koniec úseku platnosti
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka

prerušovaná čiara
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka vyznačuje

priestor so zákazom státia
Correct! Wrong!

24.V poradí druhé prejde okolo prekážky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Na tento pokyn policajta

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *