Autoškola testy: Autoškola test číslo 5

Otestujte sa v piatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 5:

1.Krajnicou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Chodníkom sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Vodič je povinný

Correct! Wrong!

4.Vodič pri prechádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu

Correct! Wrong!

5.Vodič smie cúvať

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť na zastávke vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb v úseku, ktorý sa začína dopravnou značkou pre zastávku a končí sa

Correct! Wrong!

7.Ak situácia na železničnom priecestí alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel a pokračoval v jazde, vodič

Correct! Wrong!

8.Vodičovi motorového vozidla je na diaľnici a na rýchlostnej ceste otáčanie a cúvanie

Correct! Wrong!

9.Vodič vozidla, ktorý pri obchádzaní vozidla, ktoré zastavilo alebo stojí, vybočuje zo smeru svojej jazdy

Correct! Wrong!

10.Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný

Correct! Wrong!

11.Vodič po zastavení vozidla je povinný bezodkladne vypnúť motor, a ak je na vykurovanie vozidla použité nezávislé kúrenie, vypnúť aj toto kúrenie, ak

Correct! Wrong!

12.V školskej zóne

Correct! Wrong!

13.Pokyny policajta

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka

úsek s kolónamy
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka s dodatkovou tabuľkou upozorňuje na

železničné prieccestie 80 m
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

zmena smeru okruhu
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka vyznačuje

parkovacie miesta
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

zmena smeru jazdy
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka umiestnená pod zákazovou značkou

maximálna váha vozidla
Correct! Wrong!

24.Modré vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Vodič červeného vozidla smie

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako prvé prejdú cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *