Autoškola testy: Autoškola test číslo 17

Otestujte sa v sedemnástom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 17:

1.Vozovkou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie viesť vozidlo

Correct! Wrong!

4.Osoba sediaca na sedadle povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením

Correct! Wrong!

5.Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani obmedziť vodičov vozidiel, pred ktoré sa po predídení zaraďuje; pritom je povinný dávať

Correct! Wrong!

6.Pred odbočovaním vľavo vodič je povinný zaradiť sa

Correct! Wrong!

7.Pri zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej

Correct! Wrong!

8.Vodič nesmie vchádzať na železničné priecestie, ak

Correct! Wrong!

9.Znamenie o zmene smeru jazdy vodič je povinný dávať

Correct! Wrong!

10.Ak ten, kto prekážku cestnej premávky spôsobil, ju bezodkladne neodstráni, je povinný ju označiť

Correct! Wrong!

11.Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu

Correct! Wrong!

12.V motorovom vozidle, ktoré je určené na dopravu osôb, smú sa na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Correct! Wrong!

13.Osoba, ktorá tlačí bicykel alebo motocykel

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla sú

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Tieto dopravné značky upozorňujú na

železničné priecestie
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka zakazuje vjazd

zákaz vjazdu autám s výbušninami
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

odstup
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka označuje

stop
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

koniec dialnice
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

informačná tabula
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obchádzka
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

Correct! Wrong!

24.Červené vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *