Autoškola testy: Autoškola test číslo 27

Otestujte sa v dvadsiatom-siedmom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 27:

1.Križovatkou s riadenou premávkou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Motorové vozidlo musí mať počas jazdy rozsvietené

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie

Correct! Wrong!

4.Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/hod použiť na jazdu

Correct! Wrong!

5.Ak je to nevyhnutne potrebné najmä na zaradenie do radu stojacich vozidiel alebo na vyjdenie z neho, vodič smie cúvať

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie zastaviť a stáť na železničnom priecestí, v podjazde a v tuneli a vo vzdialenosti kratšej ako

Correct! Wrong!

7.Znamenie o zmene smeru jazdy rukou sa dáva

Correct! Wrong!

8.Vlečenie motorového vozidla na diaľnici je

Correct! Wrong!

9.V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Correct! Wrong!

10.Účastník dopravnej nehody je povinný preukázať svoju totožnosť na požiadanie

Correct! Wrong!

11.Ak na stojacom vozidle svieti zvláštne výstražné svetlo modrej alebo červenej farby, prípadne ich kombinácia musí vodič iného vozidla

Correct! Wrong!

12.Osoba vykonávajúca práce spojené s jej údržbou, opravou alebo s výstavbou cesty je oprávnená dávať pokyny na zastavenie vozidla

Correct! Wrong!

13.Cyklista musí mať za zníženej viditeľnosti

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

zákaz vjazdu motocyklov
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

prednosť protiidúcich vozidiel
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

zákaz vstupu chodcov
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

prechod pre chodcov
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka

informačná tabula
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

priechod pre chodcov
Correct! Wrong!

23.Táto dodatková tabuľka vyznačuje

úsek platnosti
Correct! Wrong!

24.Prednosť v jazde má vodič

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *