Autoškola testy: Autoškola test číslo 21

Otestujte sa v dvadsiatom-prvom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 21:

1. Hranicou križovatky sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Zastavením vozidla sa rozumie

Correct! Wrong!

3.Osoba sediaca na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom alebo iným zadržiavacím zariadením je povinná toto zariadenie použiť; to neplatí pre

Correct! Wrong!

4.Vodič je povinný zaistiť bezpečné otáčanie alebo cúvanie pomocou spôsobilej a náležite poučenej osoby, ak

Correct! Wrong!

5.Vodič nesmie zastaviť a stáť

Correct! Wrong!

6.Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „Stoj, daj prednosť v jazde!“, vodič je povinný zastaviť vozidlo

Correct! Wrong!

7.Vodič nesmie použiť diaľkové svetlomety, ak

Correct! Wrong!

8.Motocykel bez postranného vozíka sa

Correct! Wrong!

9.Do skupiny tvorenej vozidlami s právom prednostnej jazdy a vozidlami, ktoré sprevádzajú, sa vodič iného vozidla

Correct! Wrong!

10.Ak prichádza vozidlo s právom prednostnej jazdy, chodec

Correct! Wrong!

11.Osoba, ktorá vykonáva na ceste prácu spojenú s jej údržbou, opravou alebo výstavbou, alebo inú pracovnú činnosť, na ktorú je oprávnená

Correct! Wrong!

12.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

13.Osoba, ktorá tlačí alebo ťahá ručný vozík s celkovou šírkou väčšou ako 600 mm, je povinná ísť

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Ak zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

nebezpečenstvo šmyku
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka

pozor deti
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka zakazuje vjazd

zákaz vjazdu nákladným autám
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka označuje

okruh
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka vyznačuje

parkovisko
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka

spôsob obchádzania električky
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka vyznačuje

zákaz státia v priestore
Correct! Wrong!

24.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Tento pokyn policajta znamená

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *