Autoškola testy: Autoškola test číslo 35

Otestujte sa v tridsiatom-piatom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 35:

1.Chodcom sa rozumie účastník cestnej premávky pohybujúci sa pešo; chodcom je aj

Correct! Wrong!

2.Neobmedzením sa rozumie povinnosť

Correct! Wrong!

3.Vodič je povinný

Correct! Wrong!

4.Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý z nich je priebežný

Correct! Wrong!

5.Električka, ktorá križuje smer jazdy vozidla idúceho po jej pravej alebo po jej ľavej strane a dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Correct! Wrong!

6.Vodičovi vozidla pravidelnej verejnej dopravy osôb sú vodiči ostatných vozidiel povinní umožniť vyjdenie zo zastávky alebo zo zastávkového pruhu, a to znížením rýchlosti jazdy, prípadne i zastavením vozidla

Correct! Wrong!

7.Vodič nesmie zastaviť a stáť na priechode pre chodcov a vo vzdialenosti kratšej ako

Correct! Wrong!

8.Ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný

Correct! Wrong!

9.Motocykel bez postranného vozíka sa

Correct! Wrong!

10.V motorovom vozidle sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby

Correct! Wrong!

11.Za dopravnú nehodu sa považuje aj škodová udalosť, ak

Correct! Wrong!

12.Na diaľnici mimo obce smie vodič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej

Correct! Wrong!

13.Osoba so zdravotným postihnutím, ktorá sa pohybuje pomocou ručného alebo motorového vozíka určeného pre ňu, smie používať

Correct! Wrong!

14.Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N je

Correct! Wrong!

15.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka znamená

odlietavajúci štrk
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka zakazuje

zákaz vjazdu vyznačeným druhom
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka znamená

koniec hlavnej cesty
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

smerová tabula pre príjazd ku dialnici
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

vyhradený jazdný pruh
Correct! Wrong!

22.Táto dopravná značka znamená

obytná zóna
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

Correct! Wrong!

24.Ako posledné prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Zelené vozidlo vojde do križovatky ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Vozidlá prejdú cez križovatku v tomto poradí

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.V poradí druhé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *