Motorový olej: Jeho vlastnosti a označenie podľa SAE

Motorový olej je mazací olej, ktorý je určený na špeciálne použitie v spaľovacích motoroch. Má veľmi dôležitú úlohu pre správny chod motora a tieto úlohy sú napríklad: zabezpečiť odvod tepla, chrániť trecie plochy od korózie a od nečistôt, zmenšovať trenie a opotrebovanie jednotlivých dielov, ale aj tlmiť dynamické rázy v mechanizmoch. Motory si v podstate bez tohto oleja vôbec neporadia a skôr ako naštartujete, tak radšej skontrolujte, či náhodou pod autom nemáte fľak od oleja, pretože bez neho môžete mať veľký problém.

Vlastnosti motorového oleja:

 1. Bod vzplanutia
 2. Bod tuhnutia
 3. Viskozitný index
 4. Kinematická viskozita
 5. Výkonnostná klasifikácia podľa API
 6. Trieda SAE

Okrem týchto základných vlastností, pre vaše auto sú potrebné aj ďalšie vlastnosti motorového oleja ako je tepelná vodivosť a kapacita, hustota, horľavosť, tepelná stálosť, disperzno-deterdentné vlastnosti, neškodnosť pre organizmy, odparivosť a odolnosť proti peneniu. Toto sú taktiež dôležité vlastnosti pre motorový olej, ktorý máte všetci vo vašich motoroch. Ešte väčšie nároky sú kladené na motorové oleje, ktoré patria do vznetových motorov, do motorov chladených vzduchom, dvojtaktných motorov a preplňovaných motorov.

Poďme si vysvetliť ale čo znamená piaty bod pri hlavných vlastnostiach oleja.  API, jeho presný názov je American Petroleum Institute a táto špecifikácia motorových olejov ich rozdeľuje do dvoch častí. Obidve časti hodnotia vlastnosti a parametre motorových olejov. Skupina, ktorá je označená písmenom S-Service hodnotí tieto vlastnosti z pohľadu zážihového motora, zatiaľ čo druhá skupina, ktorá je označená ako C-Commercial udáva vlastnosti a splnenie hodnôt, ktoré sú základné pre vznetové motory.

 Označenia S a C sú tými základnými, no  v označeniach sa vyskytujú aj ďalšie parametre. Najprv si ale povieme dôležitú vec, ktorá prioritne určuje, pre aký typ motora sa používa aké označenie podľa API. Napríklad označenie SJ/CF toto označenie motorového oleja je prioritné pre benzínové motory, no je použiteľný aj pre vznetové. Keby sa označenie začínalo písmenom C ako napríklad CE/SG tak takéto označenie motorového oleja je prioritné pre vznetové motory, ale taktiež môže byť využiteľný pre zážihové motory.

výkonová trieda
API
vhodnosť použitia
SA zážihové motory bez vyšších požiadaviek na kvalitu oleja
bez aditívnych prísad
pre modely od roku 1930
SB zážihové motory so stredným tepelným namáhaním
obsahuje antioxidant, antikorózne a protioderové prísady
prre modely do roku 1963
SC zážihové motory so stredným a čiastočne zvýšeným namáhaním
pre modely od roku 1964 do 1967
SD zážihové motory so zvýšenými požiadavkami na olej
pre modely od roku 1968 do 1971
SE zážihové motory s osobitne nepriaznivými prevádzkovými podmienkami
pre modely od roku 1972 do 1979
SF zážihové motory s osobitne nepriaznivými prevádzkovými podmienkami vrátane prevádzky s bezolovnatými benzínmi
pre modely od roku 1980 do 1988
SG zážihové motory prepĺňané
pre modely od roku 1989 do 1993
SH zážihové motory
pre modely od roku 1994 do 1996
SJ zážihové motory
pre modely od roku 1997 do 2001
SL zážihové motory
pre modely od roku 2001 do 2004
SM zážihové motory
pre súčasné modely
CA vznetové motory neprepĺňané, stredne namáhané
pre modely do roku 1959
CB vznetové motory neprepĺňané, so zvýšenými požiadavkami na stálosť oleja
pre modely od roku 1960 do 1961
CC vznetové motory mierne prepĺňané, pracujúce pri vysokých zaťaženiach, alebo v ťažkých podmienkach
pre modely od roku 1962 do 1990
CD vznetové motory prepĺňané, s podmienkami na vznik usadenín, korózie a opotrebenia, alebo pracujúce v osobitne nepriaznivých podmienkach
trieda bola zavedená v roku 1955
CD-II dvojtaktné motory
trieda bola zavedená v roku 1985
CE vznetové motory vysokoprepĺňané, pracujúce pri vysokých zaťaženiach aj vysokých otáčkach
trieda bola zavedená v roku 1985, môže nahradiť oleje triedy CC a CD
CF vznetové motory s nepriamym vstrekom, pre terénne automobily pre palivá s obsahom síry
trieda bola zavedená v roku 1994, môže nahradiť oleje triedy CD
CF-2 dvojtaktné motory pre ťažké podmienky
trieda bola zavedená v roku 1994, môže nahradiť oleje triedy CD-II
CF-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné
trieda bola zavedená v roku 1990, môže nahradiť oleje triedy CD a CE
CG-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
požadovaná pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 1994
trieda bola zavedená v roku 1995, môže nahradiť oleje triedy CD, CE a CF-4
CH-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
navrhnutá pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 1998
trieda bola zavedená v roku 1998, môže nahradiť oleje triedy CD, CE, CF-4 a CG-4
CI-4 pre vysokorýchlostné vznetové motory preplňované štvortaktné vrátane motorov s recirkuláciou výfukových plynov, pre palivá s obsahom síry < 0,5 %
navrhnutá pre motory spĺňajúce emisné predpisy roku 2004
trieda bola zavedená v roku 2002, môže nahradiť oleje triedy CD, CE, CF-4, CG-4 a CH-4
CI-4 PLUS niektoré oleje z triedy CI-4, zvlášť odolné proti zvýšeniu viskozity vplyvom sadzí zo spaľovania absorbovaných olejom

Viskozitná klasifikácia motorového oleja podľa SAE:

Označenie SAE presnejšie Society of Automotive Engineers, už nehodnotí motorový olej podľa vznetových a zážihových motorov, ale podľa viskozity, teda podľa tekutosti alebo tuhosti oleja a jeho schopnosti udržať mazací film pri rôznych teplotách. Tieto označenia už nerozdeľujú oleje na dve skupiny, ale hodnotia ich tiež podľa dvoch. Ich kritéria sú dané podľa viskozity oleja pri nízkych teplotách a pri tých vysokých.

Väčšina dnešných motorových olejov spĺňa obidva parametre, teda aj zimný aj letný. Ako príklad by sme mohli dať označenie oleja, ktorý je najpoužívanejší a teda 5W-40. Číslo 5 označuje viskozitu pri nízkych teplotách a teda pre používateľa oleja je najvýhodnejšie aby toto číslo bolo čo najmenšie. Čím nižšie prvé číslo tým rýchlejšie sa dostane motorový olej pri studenom štarte na potrebné mazané miesta a tak opotrebenie bude menšie. Písmeno W- po anglicky Winter, znamená že prvé číslo udáva viskozitu pri nízkych teplotách, presnejšie v zime. Druhé číslo 40 vyjadruje viskozitu oleja pri vysokých teplotách. Toto číslo pre používateľa by malo byť čo najvyššie, pretože zabezpečuje aby motorový olej pri vysokých teplotách dokázal udržať súvislú vrstvu filmu a tak aby zabezpečil mazanie jednotlivých častí motora.

Tabuľka pre viskozitnú klasifikáciu motorového oleja podľa SAE

viskozitná trieda
SAE
teplota
(°C)
dynamická
viskozita (max.)
(Pa.s)
kinematická
viskozita (min.)
(mm2.s-1) pri 100 °C
kinematická
viskozita (max.)
(mm2.s-1) pri 100 °C
0 W – 30 3250 3,8
5 W – 25 3500 3,8
10 W – 20 3500 4,1
15 W – 15 3500 5,6
20 W – 10 4500 5,6
25 W – 5 6000 9,3
20 20°C 5,6 9,3
30 30°C 9,3 12,5
40 40°C 12,5 16,3
50 50°C 16,3 21,9

Motorový olej a aditíva:

Pre správne fungovanie motora ale nestačí samotný motorový olej, a tak do neho výrobcovia pridávajú rôzne aditíva ako sú:

 1. Protikorózne prísady- chránia pred koróziou trecie plochy
 2. Modifikátory viskozity- zabezpečujú potrebnú viskozitu oleja v závislosti od teploty
 3. Disperzanty- tieto aditíva udržiavajú v oleji rozptýlené látky, ktoré by sa inak usádzali
 4. Protipeniace prísady- potlačujú penenie motorového oleja pri prúdení motorom
 5. Depresanty- znižujú bod tuhnutia oleja
 6. Modifikátory trenia- vylepšujú trecie vlastnosti
 7. Antioxidanty- zabezpečujú aby motorový olej nezoxidoval, teda potláčajú jeho starnutie a zmenu vlastností oleja
 8. Detergenty- sú to čistiace aditíva, ktoré čistia trecie plochy, aby sa tam neusádzali nečistoty

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *