Čo je ABS systém a ako funguje?

V dnešnom článku sa pozrieme na jednu z najdôležitejších bezpečnostných funkcií v moderných automobiloch – ABS systém. Prejdeme si jeho základné vlastnosti, ako ho rozpoznať, časté poruchy a čo robiť, keď sa rozsvieti kontrolka ABS systému. Navyše sa dozviete, ako súvisí ABS systém s ESP systémom, ktorý je ďalšou dôležitou bezpečnostnou zložkou automobilov.

Čo je ABS systém?

ABS systém, alebo Antiblokovací brzdový systém, je elektronický systém, ktorý zabraňuje zablokovaniu kolies počas náhleho brzdenia. Tento systém je navrhnutý tak, aby pomáhal vodičom udržať kontrolu nad vozidlom, aj keď sa dostanú do núdzovej situácie alebo na klzkých povrchoch.

Systém ABS automaticky monitoruje rýchlosť otáčania každého kolesa a upravuje brzdový tlak tak, aby boli kolesá stále voľne rotujúce a zároveň efektívne brzdili.

Na čo slúži ABS systém?

Hlavným účelom ABS systému je zvýšenie bezpečnosti pri jazde a zlepšenie ovládania vozidla počas náhleho brzdenia. Tým, že zabraňuje zablokovaniu kolies, ABS systém umožňuje vodičom udržať lepšiu kontrolu nad smerom jazdy, čo môže byť zvlášť dôležité pri vyhýbaní sa prekážkam alebo krízovým situáciám.

Ako zistiť, či je ABS systém aktívny?

Vaše vozidlo pravdepodobne obsahuje indikátor ABS, ktorý informuje o aktivite tohto systému. Keď zapnete auto, mali by ste na palubovke zazrieť kontrolku s nápisom „ABS“ alebo ikonou zobrazujúcou koleso so šípkami okolo neho.

Táto kontrolka sa zvyčajne po niekoľkých sekundách vypne, čo signalizuje, že ABS systém prešiel úvodnou kontrolou a je aktívny. Ak by sa kontrolka nevypínala alebo blikala, mohlo by to znamenať poruchu v ABS systéme.

Kontrolka ABS

Kontrolka ABS

Kontrolka ABS sa zasvieti v prípade chybného snímača ABS alebo riadiacej jednotky tohto systému.  V takomto prípade vozidlo brzdí tak ako vozidlo, ktoré nie je vybavené týmto systémom.

Časté poruchy ABS systému

Aj keď je ABS systém navrhnutý tak, aby vydržal dlhodobé používanie, môže dôjsť k určitým poruchám, ako napríklad:

  • Poškodený senzor rýchlosti kolesa: Tieto senzory sú umiestnené na každom kolese a monitorujú rýchlosť otáčania kolies. V prípade poškodenia alebo kontaminácie môže dôjsť k nesprávnemu fungovaniu ABS systému.
  • Poškodená kabeláž alebo konektory: Kabely a konektory, ktoré pripájajú jednotlivé časti ABS systému, môžu časom v dôsledku opotrebenia alebo korózie zlyhávať.
  • Opotrebenie alebo zlyhanie hydraulického systému: Tlakové modulátory a čerpadlá v hydraulickom systéme ABS zabezpečujú správne rozloženie brzdovej sily na jednotlivé kolesá. Ak dôjde k ich opotrebeniu alebo zlyhaniu, môže to mať za následok zhoršené fungovanie ABS.
  • Zlyhanie ABS riadiacej jednotky: Táto jednotka riadi celý ABS systém a zabezpečuje správne fungovanie. Ak zlyhá, môže dôjsť k úplnému vypnutiu systému alebo nesprávnemu uplatňovaniu brzdového tlaku na kolesá.
Abs systém v aute

Čo robiť, ak sa rozsvieti kontrolka ABS systému?

Ak sa počas jazdy rozsvieti kontrolka ABS, znamená to, že v systéme je nejaký problém. Môže to byť dočasná závada, alebo vážnejšia porucha, ktorá si vyžaduje okamžitú pozornosť.

  1. Zastavte vozidlo a vypnite motor. Po chvíli znovu zapnite motor a sledujte, či sa kontrolka vypne. Ak sa vypne, mohlo ísť o dočasnú závadu, ale je dobré aj tak nechať systém prekontrolovať odborníkom.
  2. Ak kontrolka naďalej svieti, obráťte sa na svojho automechanika alebo servisné stredisko. Je dôležité riešiť problém čo najskôr, pretože zlyhanie ABS systému môže znamenať zníženú bezpečnosťpri jazde, najmä počas núdzových situácií alebo na klzkých povrchoch.
  3. Pokračujte v jazde opatrne a bez náhlych brzdení, pokiaľ nie je problém vyriešený. Chápte, že vaše vozidlo stále disponuje bežným brzdovým systémom, avšak bez podpory ABS môže dôjsť k zablokovaniu kolies a straty kontroly nad vozidlom počas náhleho brzdenia.

Záver

ABS systém je neoceniteľnou bezpečnostnou súčasťou moderných vozidiel a výrazne prispieva k zlepšeniu kontroly vozidla a prevencii nehôd. Dúfame, že vám tento článok poskytol užitočné informácie o fungovaní ABS systému, ako ho rozpoznať a čo robiť v prípade poruchy.

Nezabudnite sa zoznámiť aj s ESP systémom a dôležitosťou kontroliek v aute, aby ste boli informovaní o všetkých aspektoch bezpečnosti vášho vozidla.

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.