Brzdové platničky: Neoddeliteľná súčasť auta

Brzdové platničky sa využívajú v brzdovom systéme, ktorý sa nazýva kotúčové brzdy. Brzdový systém je pre auto veľmi dôležitý a taktiež je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Je síce dôležité sa rozbehnúť, no potom musíte aj nejako zabrzdiť. V tom vám pomáha brzdový pedál, na ktorého stlačenie reaguje brzdový systém. Tento systém by sme vedeli rozdeliť na 2 časti a tými sú, kotúčové brzdy a bubnové brzdy. Každý má svoju výhodu a nevýhodu, no dnes sa ideme pozrieť na kotúčové brzdy, presnejšie na brzdové platničky.

Poďme si ale najprv povedať, ako kotúčové brzdy fungujú. Po stlačení brzdového pedálu, začne prúdiť brzdová kvapalina cez hadičky až ku brzdám a tým vytvorí tlak. Brzdová kvapalina dorazí až ku brzdovému strmeňu, v ktorom sa nachádza buď jeden alebo viac piestikov, ktoré sa vytlačia. Vytlačené piestiky sa oprú o brzdové platničky, medzi ktorými je brzdový kotúč a zatlačené platničky sa začnú trieť o tento kotúč. Princíp brzdenia teda spočíva v premene pohybovej (kinetickej) energie na teplo pomocou trecích segmentov.

Veľa ľudí nevenuje brzdovému segmentu veľkú starostlivosť a pozornosť, povedia si že pokiaľ to brzdí tak je dobre. No v nevyhnutných prípadoch potrebujeme na cestách zastaviť alebo prudko zabrzdiť aby nedošlo ku niečomu horšiemu, napríklad keď vám vybehne na cestu zver, nedajbože nejaké dieťa v meste .

V takýchto prípadoch ale ľudia, čo sa brzdám moc nevenovali, majú zvyčajne väčší problém zabrzdiť, keď ich brzdy pri vysokej záťaži až tak nereagujú. Najviac starostlivosti sa dostáva brzdám, len pokiaľ si človek kúpi nové auto a chodí s ním do autorizovaného servisu aby mu neprepadla záruka. Tam majú mechanici väčšinou predpísané, po koľkých kilometroch majú brzdy kontrolovať prípadne vymieňať a tak veľa nových áut s nimi problém nemá.

Na brzdové platničky treba dávať ale väčší pozor, pretože tie nevydržia tak dlho ako brzdový kotúč. Nikto vám ani nedokáže určiť, koľko vám brzdové platničky vydržia do výmeny, no približne je to od 50-120 tisíc kilometrov, no to sú už extrémne prípady. Samozrejme záleží od materiálu, z ktorého sú vyrobené.

Z čoho sa skladajú brzdové platničky

Brzdové platničky sú tvorené nosnou plochou, na ktorú je nanesená trecia vrstva. Táto trecia vrstva je tvorená materiálom, ktorý má špeciálne vlastnosti aby vydržal stálosť brzdného účinku pri všetkých prevádzkových teplotách. Na brzdových platničkách musí byť obmedzené vädnutie bŕzd, čo znamená zmenu koeficientu trenia vplyvom vysokých teplôt, niektorí to volajú „fading“. Na brzdové platničky je vynaložená veľká zodpovednosť, pretože materiál, z ktorých sú platničky vyrobené, musí mať nízku tepelnú vodivosť, dlhú životnosť a pri brzdení nesmie byť oter škodlivý pre zdravie človeka ani pre životné prostredie. Brzdové platničky taktiež musia mať nízku deformovateľnosť, stlačiteľnosť a pomerne vysoký koeficient trenia, ktorý sa nemôže meniť pri záťažiach.  

Až do 70-tych rokov minulého storočia sa na výrobu brzdových platničiek používal azbest. Azbestové platničky ale vyšli hneď z „módy“ po tom, ako sa zistilo že pri brzdení majú škodlivé účinky. Výrobcovia tak boli nútení zmeniť materiály na výrobu brzdových platničiek. Dnes poznáme 4 zmesi, z ktorých môžu byť vyrobené. Každý výrobca automobilov, pre jeden model auta udáva viacero použiteľných brzdových platničiek, síce ich tvar musí byť rovnaký, no majú iné vlastnosti, iný účinok a samozrejme aj inú cenu. Poďme si teda predstaviť 4 typy brzdových platničiek, ktoré sú vyrobené z rozličných zmesí.

Rozdelenie brzdových platničiek

  1. Keramické brzdové platničky

Začneme od keramických, pretože je to v podstate nový typ na výrobu brzdových platničiek, ktoré mimo keramiky, obsahujú aj čiastočky medi, ktorá omnoho lepšie znáša teplo a aby boli platničky odolné voči prehriatiu. Keramické platničky sú oproti ostatným odolnejšie, majú dlhú životnosť a taktiež produkujú menej prachu. Tieto platničky síce pri brzdení vydávajú zvuk, no pre ľudský sluch je to bezpečné, pretože ho ani nepočujeme. Jedinou nevýhodou, ktorá by sa dala spomenúť pri tomto type platničiek, je ich vysoká cena.

2. Polometalické brzdové platničky

Táto zmes na výrobu brzdových platničiek je najpoužívanejšia, obsahuje 30-65% kovových čiastočiek. Ich výhodou je dobrá odolnosť voči vädnutiu a taktiež sú celkom odolné voči agresívnemu brzdeniu. Ich nevýhoda spočíva v tom, že pri brzdení produkujú väčšie množstvo prachu a čiastočne najviac spomedzi všetkých opotrebovávajú kotúč.

65% nie je najviac kovových čiastočiek, ktoré môžu obsahovať brzdové platničky. Používajú sa platničky, ktoré obsahujú aj viac kovových čiastočiek, no tie sa už využívajú len v závodných autách. Tieto platničky ale extrémne opotrebovávajú kotúč a sú príliš hlučné, no na druhej strane ich brzdný účinok je veľmi kvalitný a taktiež majú extrémne vysokú odolnosť voči vädnutiu.

3. Nízkometalické brzdové platničky

Tieto brzdové platničky, obsahujú menej kovových čiastočiek ako polometalické a ide len o 10-30% podielu kovových čiastočiek. Sú o niečo mäkšie a lacnejšie. Taktiež ich hluk nie je taký vysoký ako u polometalických a pri brzdení netvoria ani toľko prachu. Tieto brzdové platničky sa využívajú na brzdách, ktoré používajú nákladné autá alebo autobusy.

4. Nemetalické brzdové platničky

Nemetalické brzdové platničky sa v minulosti nazývali aj ako organické alebo bezazbestové organické brzdové platničky a vyrábali sa z organických vlákien, ktoré boli spájané živicou. Dnes sa už takýto spôsob výroby nepoužíva, no namiesto toho sa používajú rôzne syntetické vlákna ako polyakrylnitrilové alebo aramidové vlákna. Na výrobu sa však stále využíva celulóza a spekané sklo. Tieto platničky majú výhodu v tom, že pri brzdení veľmi málo opotrebovávajú kotúč, takže životnosť kotúča sa o dosť predĺži, no životnosť platničiek nie je až taká dlhá. Samotné platničky sa vám rýchlo opotrebujú, hlavne oproti všetkým trom druhom, o ktorých sme si vyššie písali. Taktiež pri týchto platničkách môžete rátať s vädnutím bŕzd a pri športovej jazde môže dôjsť aj ku ich prehrievaniu, pretože sa slabo vysporadúvajú s vyššími teplotami.

Aj pri lepších brzdových platničkách môže dôjsť k pískaniu. Veľa ľudí si myslí že pískanie značí problém s brzdami. Samozrejme, pokiaľ máte zodraté brzdové platničky a kotúč je už tiež v mierne pokročilom stave používania, pískanie môže značiť opotrebovanie brzdového systému. Aj pokiaľ jazdíte športovo a kúpili ste si kvalitné brzdy, nikto vám nemôže zaručiť, že vám nikdy pískať nebudú. Nie vždy to ale znamená problém. Ako sme si už na začiatku článku písali, brzdová sústava mení pohybovú energiu na teplo. Pri tomto brzdení dochádza ku jemnému chveniu a vibráciám a toto môže byť príčinou piskľavého zvuku od kolies.

Brzdové platničky vám teda zabezpečujú bezpečné zastavenie aj v tých nevyhnutných prípadoch a mali by sme im taktiež venovať oveľa viac času a pozornosti, pretože nie vždy závisí len od vašej reakcie či dobrzdíte. Platničky by teda nemali byť staré a rozsypané a pokiaľ ich také máte, mali by ste ich čím skôr vymeniť.

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *