Autoškola testy: Autoškola test číslo 34

Otestujte sa v tridsiatom-štvrtom teste z autoškoly a pripravte sa tak na teoretickú časť pre dosiahnutie vodičského preukazu.  V tomto, ako aj inom teste z autoškoly si preveríme vaše znalosti o vyhláškach na ceste, dopravných značkách a križovatkách. Ste pripravený?

Autoškola test číslo 34:

1.Zníženou viditeľnosťou sa rozumie

Correct! Wrong!

2.Pri jazde po kruhovom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru jazdy

Correct! Wrong!

3.Vodič nesmie predchádzať

Correct! Wrong!

4.Vodič motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg smie jazdiť rýchlosťou najviac

Correct! Wrong!

5.Vodič, ktorý nechce alebo nemôže prejsť pozdĺž električky vpravo, je povinný

Correct! Wrong!

6.Vodič nesmie vojsť na križovatku, ak mu situácia

Correct! Wrong!

7.Ak nie je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vodič smie v obci

Correct! Wrong!

8.Cyklisti smú jazdiť po ceste

Correct! Wrong!

9.Do pešej zóny je povolený vjazd

Correct! Wrong!

10.Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže takéto vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak

Correct! Wrong!

11.Účastníkovi cestnej premávky je zakázané používanie

Correct! Wrong!

12.Ak policajt pri riadení cestnej premávky dáva pokyn vodorovným kývaním ruky cez stred tela, znamená to

Correct! Wrong!

13.Ak náklad prečnieva vozidlo vpredu alebo vzadu viac ako

Correct! Wrong!

14.Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak

Correct! Wrong!

15.Prívesy za osobné automobily

Correct! Wrong!

16.Táto dopravná značka

prikázaný smer jazdy
Correct! Wrong!

17.Táto dopravná značka znamená

cestička pre cyklistov
Correct! Wrong!

18.Táto dopravná značka znamená

najnižšia dovolená rýchlosť
Correct! Wrong!

19.Táto dopravná značka prikazuje vodičovi

osvetlenie
Correct! Wrong!

20.Táto dopravná značka znamená

prechod pre cyklistov
Correct! Wrong!

21.Táto dopravná značka znamená

koniec zóny s obmedzením
Correct! Wrong!

22.Ak sú touto značkou oddelené jazdné pruhy s protismernou premávkou

plná a prerušovaná čiara
Correct! Wrong!

23.Táto dopravná značka

smer jazdy pre cyklistov
Correct! Wrong!

24.V poradí tretie prejde okolo prekážky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

25.Ak svieti signál na opustenie križovatky umiestnený v protiľahlom rohu križovatky

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

26.Ako prvé prejde cez križovatku

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

27.Vaše vozidlo prejde cez križovatku ako

autoškola križovatky
Correct! Wrong!

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *