Porucha lambda sondy: Ako sa prejavuje a čo ju spôsobuje?

Kontrolka motora svieti a zápach benzínu z výfuku sa valí, znamená to, že porucha lambda sondy sa už hlási. Áno, práve porucha lambda sondy môže stáť za mnohými problémami, ktoré sa týkajú vysokej spotreby paliva, či nekultúrneho chodu motora. Porucha lambda sondy môže spôsobiť mnoho problémov a tak sme sa rozhodli, že si v dnešnom článku napíšeme o tom, ako sa môže prejavovať porucha lambda sondy, no ale aj to, aké problémy môže spôsobiť. Najskôr sa však pozrime na charakteristiku lambda sondy a na čo vôbec slúži.

Ako funguje lambda sonda:

Lambda sonda je senzor vo výfukovom potrubí, ktorý porovnáva vzduch vo výfukovom potrubí so vzduchom, nachádzajúcim sa v okolí motora, pričom pomocou chemickej reakcie vytvára elektrický signál, ktorý je odoslaný riadiacej jednotke motora. Po tom, ako dostane riadiaca jednotka signál od lambda sondy, upraví pomocou škrtiacej klapky a vstrekovačov pomer paliva a vzduchu vo valcoch motora. Výstupná hodnota signálu, ktorý pošle lambda sonda riadiacej jednotke motora, sa mení v závislosti od obsahu kyslíka vo výfukovom potrubí.

Pomocou lambda sondy je teda riadiaca jednotka motora schopná vytvárať čo najlepší pomer pracovnej zmesi, vďaka čomu pracuje motor hospodárne a produkuje menej škodlivých látok. Viac o samotnej lambda sonde sa dočítate v našom článku – Lambda sonda: Ako funguje a na čo slúži? Vráťme sa však k poruche lambda sondy.

Moderné automobily obsahujú namiesto jednej lambda sondy hneď dve lambda sondy vo výfukovom potrubí. Kde sú umiestnené a na čo slúžia?  Prvá lambda sonda sa nachádza pred katalyzátorom a plní si svoju klasickú funkciu, o ktorej sme si už písali vyššie v článku. Druhá lambda sonda sa nachádza za katalyzátorom a jej úlohou je kontrolovať účinnosť katalyzátora. V podstate sa jedná len o kontrolnú lambda sondu.

Porucha lambda sondy:

Ako už bolo spomenuté, porucha lambda sondy môže spôsobovať hneď niekoľko rôznych problémov a tak sa na ne poďme pozrieť.

Vysoká spotreba paliva:

V prípade, ak je lambda sonda poškodená alebo už nefunguje správne, no nie je nadobro vyradená z prevádzky, beží motor normálne pričom nesvieti ani kontrolka motora. Na prvý pohľad tak vyzerá všetko v poriadku aj keď je realita úplne iná. Opotrebovaná lambda sonda sa však dá pomerne ľahko odhaliť, a to podľa zápachu benzínu, ktorý vzniká za autom aj vtedy, ak je motor zohriaty na svoju prevádzkovú teplotu. Tento zápach totiž znamená, že je zmes bohatšia ako by v skutočnosti mala byť.

Keď už sme pri zápachu benzínu z výfuku, povieme si hneď o ďalšom príznaku opotrebovanej lambda sondy. Týmto príznakom je zvýšená spotreba paliva, ktorú si však človek nemusí povšimnúť, a to najmä vtedy, ak automobil nevyužíva len sám alebo ak kúpil automobil, ktorého lambda sonda už bola v zlom stave. Opotrebovaná lambda sonda sa však prejavuje aj poklesom výkonu, na ktorý si vodič zvykne, pretože k poklesu výkonu nedochádza náhle, ale postupne.

Ako však zistiť v akom stave sa lambda sonda nachádza? Je to veľmi jednoduché, skutočný stav lambda sondy je možné zistiť pomocou merania napätia na jej kladnom a zápornom vodiči.

Nepravidelný chod motora a zlé štarty:

Ak je lambda sonda nadobro vyradená z prevádzky, prejavuje sa tento problém obtiažnými štartami a veľmi nepravidelným až nekultivovaným chodom motora, ktorý je doprevádzaný kolísaním výkonu a otáčok motora. V niektorých prípadoch tiež  môže riadiaca jednotka nastaviť motor do núdzového režimu, pri ktorom sa bude zmes zmiešavať podľa stechiometrického pomeru. V takomto prípade sa však porucha lambda sondy ohlasuje svietiacou kontrolkou motora, o ktorej sme si už písali v samostatnom článku – Kontrolka motora: …………

Čo ak sa poškodí len jedna sonda v dvoj lambda sondovom systéme?

V prípade, že sa vo výfukovom potrubí nachádzajú dve lambda sondy, pričom je problém len s diagnostickou lambda sondou a teda sondou, ktorá sa nachádza až za katalyzátorom a kontroluje len účinnosť katalyzátora, vznikne nesúlad medzi oboma lambda sondami. To spôsobí, že sa na prístrojovej doske rozsvieti kontrolka motora, no chod motora, výkon či spotreba paliva sa nezmení.

Problém s poškodenou či nefunkčnou lambda sondou by ste mali urýchlene vyriešiť. Prečo? Porucha lambda sondy totiž okrem spomenutých problémov môže pri dlhodobom ignorovaní spôsobiť aj poškodenie katalyzátora. Ten môžu totiž poškodiť vysoké teploty vznikajúce vo výfukovom potrubí vplyvom spaľovania príliš bohatej zmesi aj v režimoch motora, kedy to nie je žiadúce. Práve preto by ste mali tento problém urýchlene vyriešiť a to aj v prípade, ak vám je úplne jedno, či katalyzátor poškodíte alebo nie. Poškodená lambda sonda totiž môže zvýšiť spotrebu paliva o 1 až 2 litre paliva na 100 km, čo nie je pre vašu peňaženku moc dobré.

Príčiny poruchy lambda sondy:

Prirodzené opotrebovanie lambda sondy:

Lambda sonda je vo výfukovom potrubí vystavená veľmi nežiadúcim vplyvom, ako napríklad vysokej teplote a agresívnym chemickým vplyvom výfukových plynov. Je teda prirodzené, že sa lambda sonda po určitom čase opotrebúva a jej životnosť sa jedného dňa skončí.

Mechanické poškodenie lambda sondy:

Najčastejšie mechanické poškodenia lambda sondy vznikajú behom jej montáže. Medzi ne môžeme zaradiť:

– zalomenie lambda sondy (chybná montáž)

– zlomený vodič sondy (chybná montáž)

– uvoľnené tesnenie sondy (chybná montáž)

– korózia kontaktov sondy (vlhkosť, pôsobenie času)

– usadeniny na snímači (spaľovanie oleja, bohatej zmesi, či chladiacej kvapaliny)

Tomáš Novák

Volám sa Tomáš Novák a som automobilový nadšenec, mechanik a prevádzkovateľ automagazínu AutoBlink.sk, ktorý od roku 2019 prináša dôležité informácie zo sveta automobilov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *